Svecom у групи предузећа са најбољом бонитетном оценом у Србији према процени финансијског портала Company Wall d.o.o.

02.10.2018

Svecom je достигао једну од највиших бонитетних оцена на бази резултата пословања, који испуњавају све критеријуме за 2018.годину, према процени финансијског портала Company Wall d.o.o.